Kiili Valla Noortekeskus


Registrikood: 75 03 48 09

Aadress:
Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa

Noorsootöötajad: Merike Urbanik-Haas ja Helgi Vint

E-post: noortekas@kiilivald.ee 
Noortekeskuse Tel: 52 02 854

Noortekeskuse juhataja: Anet Mets  Tel: 55 56 60 81

E-post: anet.mets@kiilivald.ee

Lapsehoolduspuhkusel: Anet Vendel 

E-post: anet.vendel@kiilivald.ee