Kiili Õpilasmalev


Kiili Õpilasmalev on tegutsenud 12 aastat. Malev on hea võimalus noorele, et saada esmane töökogemus, töötada koos omavanustega, teenida taskuraha ja veeta koos lõbusalt aega. Ootame malevasse noori vanuses 13-17 eluaastat. 
Kiili Õpilasmalev toimub kahes vahetuses. Esimene vahetus on 14. juuni-18. juuni ja teine vahetus on           28. juuni- 2. juuli. Malevlastel on kohustuslik osaleda juunikuus infopäeval ja tööõiguse- ja tööohutuse alasel koolitusel (kuupäev täpsustamisel).REGISTREERIMINE KIILI ÕPILASMALEVASSE ON LÕPPENUD!

Sooviavaldused saata anet.takking@kiilivald.ee (avaldused digiallkirjastada!).
Ankeedi leiad siit:  
//media.voog.com/0000/0034/6720/files/2021a%20KIILI%20%C3%95PILASMALEVA%20SOOVIAVALDUS.docx

Lisainfo: anet.takking@kiilivald.ee ja tel. 55566081